Виталий Ишахнели

Русия

Brief info

- Световно първенство на KWU 1-во място, 2019 г.

- Световно първенство IFK 1-во място, 2017 г.

- 2 победи в SENSHI

- KWU Championship на Русия 1-во място, 2019

- IFK Championship на Русия 2-ро място, 2019

- IFK Championship на Русия, 1-во място, 2018 г.

- KWF World Cup 1-во място, 2018 г.

- IFK руско първенство 1-во място, 2017 г.

- KWF World Cup 2-ро място, 2017 г.